- U wordt ontruimd - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Op last van de rechter dient uw woning ter beschikking te worden gesteld aan de eigenaar ervan. In het exploot dat u van de gerechtsdeurwaarder hebt ontvangen, kunt u lezen tot welke datum u in de gelegenheid bent gesteld dit zelf te doen. U dient uw woning leeg op te leveren en kunt de sleutels afgeven aan de gerechtsdeurwaarder.

Indien u uw woning niet zelf ontruimt, zal de gerechtsdeurwaarder dit doen. De enige taak van de gerechtsdeurwaarder is uw woning leeg op te leveren. Uw inboedel komt dus op straat te staan en kan beschadigd raken of worden gestolen. De gerechtsdeurwaarder is hier niet verantwoordelijk voor.

In bepaalde gevallen is de ontruiming te voorkomen. U dient daartoe direct contact met ons op te nemen.

BIJSLUITER ONTRUIMING

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft deze bijsluiter opgesteld, om in eenvoudige taal uitleg te geven over de Aanzegging tot onruiming. De bijsluiters zijn niet bedoeld ter vervanging van het exploot, maar als aanvulling op het exploot en de mondelinge toelichting door de deurwaarder.

 

Er is aan u een gerechtelijke woningontruiming aangezegd

You have been given a legal notice from the court to vacate your house

Sie haben eine Mitteilung über eine gerichtlich angeordnete Wohnungsräumung erhalten

Vous faites l’objet d’une expulsion judiciaire

Size mahkeme kararı ile evi boşaltmanız bildirildi