- Er is u bevel gedaan - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Onze opdrachtgever heeft ons verzocht om een executoriale titel ten uitvoer te brengen. Dit kan een uitspraak zijn van een rechter, maar ook bijvoorbeeld een dwangbevel of een notariële akte.

Wij hebben u bevel gedaan om aan de titel te voldoen. Dit bevel hebben wij u gedaan als openbaar ambtenaar en daarom 'in naam der Koningin'. Het is belangrijk om te beseffen dat wij als gerechtsdeurwaarder namens de overheid de plicht hebben om er voor te zorgen dat u het bevel nakomt. Indien u hier niet vrijwillig aan voldoet, zullen wij u hiertoe dwingen. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen door beslag te leggen op uw inkomsten of het verkopen van uw eigendommen. Bij huurvorderingen kan het ook zijn dat wij uw woning ontruimen. Hier zijn hoge kosten aan verbonden die bij u in rekening worden gebracht.

Het is dus van groot belang dat u volledig meewerkt! In bepaalde gevallen is een betalingsregeling mogelijk. Neem in ieder geval direct contact met ons op.

BIJSLUITER BETEKENING VONNIS

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft deze bijsluiter opgesteld, om in eenvoudige taal uitleg te geven over Betekening van een vonnis. De bijsluiters zijn niet bedoeld ter vervanging van het exploot, maar als aanvulling op het exploot en de mondelinge toelichting door de deurwaarder.

 

Er is aan U een vonnis betekend

A judgement has been served upon you

Ihnen wurde ein Urteil zugestellt

Un jugement vous est signifié

Size mahkeme kararı tebliğ edildi