- Ambtshandelingen - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Ambtshandelingen zijn die taken die de gerechtsdeurwaarder verricht uit hoofde van de Gerechtsdeurwaarderswet. Het gaat hier ondermeer om het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden), het leggen van beslag op inkomen of eigendommen, het ontruimen van huizen of het in gijzeling nemen van personen. De gerechtsdeurwaarder verricht deze taken als openbaar ambtenaar en daarom 'in naam van de Koning''. Hoewel de gerechtsdeurwaarder zijn taken uitvoert op verzoek van zijn opdrachtgever, zal hij bij de uitoefening onafhankelijk en onpartijdig optreden.

De tarieven die de gerechtsdeurwaarder voor zijn diensten in rekening brengt, zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). De actuele tarieven vindt u hier.