- Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Als maatschappelijk en sociaal betrokken onderneming, richt G&VK haar activiteiten op het toevoegen van waarde aan economische prestaties, een beter milieu en aan het welzijn van haar medewerkers en van de samenleving als geheel. Deze drie thema’s – die zijn verankerd in al onze bedrijfsprocessen – worden bij iedere bedrijfsbeslissing steeds opnieuw zorgvuldig en gebalanceerd afgewogen.

Onze visie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen uit zich in de volgende onderwerpen:

Interne organisatie

Goed werkgeverschap

Wij hechten waarde aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers.

Zo investeren wij in de ontwikkeling van onze medewerkers door hen de mogelijkheid te bieden werkgerelateerde opleidingen en cursussen te volgen. Het personeelsbeleid is ingericht volgens de richtlijnen van de Arbo regelgeving; de hoge ergonomische kwaliteit van de werkplekken is daar een voorbeeld van. Wij bieden onze medewerkers een duurzame en veilige werkomgeving aan. Bij onderwerpen als agressie en geweld wordt daarbij uitgebreid stilgestaan in een voor iedere medewerker vrij toegankelijk beleidsprotocol dat zich richt op preventie, beheersing en nazorg.

(Her)gebruik  van middelen

Wij hechten waarde aan een zorgvuldige omgang met grondstoffen en afval.

Door een gescheiden inzameling van papier- en plasticafval (zodat hergebruik van grondstoffen via recycling wordt bevorderd) en een beheerst en zuinig gebruik van diverse middelen zetten wij ons in voor een beter milieu. Zo worden kopieerapparaten/pc’s volledig uitgeschakeld na werktijd en in de weekenden, worden ongebruikte ruimtes niet verlicht of verwarmd en wordt dubbelzijdig printen zoveel mogelijk gestimuleerd. Het wagenpark van ons kantoor bestaat voornamelijk uit energiezuinige voertuigen met – voor de elektrische en hybride voertuigen – beschikbare laadpalen. De routes die wij rijden worden voortdurend geoptimaliseerd waardoor het aantal te rijden kilometers zoveel mogelijk wordt beperkt. Verder werken wij met enkele vaste kantoren voor het geval een enkele ambtshandeling in een uithoek van het land moet worden uitgevoerd.

Externe organisatie

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij hechten waarde aan een actieve ondersteuning van uiteenlopende maatschappelijke activiteiten.

Ons bedrijf ondersteunt diverse goede doelen en verenigingen. Zo zijn we al jaren vaste sponsor van het Ronald McDonald Kinderfonds dat zich inzet voor zieke of gehandicapte kinderen en hun families. Ook leveren wij een financiële bijdrage aan twee voetbalclubs. Sport wordt door ons gezien als een belangrijk deel van het leven. Het uitoefenen van een sport draagt immers bij aan het welzijn van mensen en het heeft een sterk verbindende werking.

Eerlijk zaken doen

Wij hechten waarde aan integriteit en onafhankelijkheid.

Als gerechtsdeurwaarderskantoor aanvaarden wij geen opdrachten van partijen die onze onafhankelijkheid en integriteit kunnen schaden. Met dergelijke partijen vormen wij geen relatie. Ook worden er door ons bij iedere uitbesteding van (delen van) een opdracht aan een derde voorafgaand schriftelijke afspraken gemaakt over de omvang en de uitvoering van de werkzaamheden door die derde, en over de integere en onafhankelijke uitvoering van die werkzaamheden.