- U bent gedagvaard - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Onze opdrachtgever heeft besloten de zaak voor te leggen aan de rechter. De dagvaarding is de officiële oproeping die u daarvan hebt ontvangen. Hierin kunt u lezen wat er geëist wordt en om welke gronden. Ook leest u wanneer uw eerste zittingsdag dient.

Als u het eens bent met de eis, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Doe dit in ieder geval uiterlijk vier dagen voor de in de dagvaarding genoemde zittingsdag. Zo bespaart u het griffierecht, de kosten die gemaakt worden om de zaak door een rechter te laten behandelen.

Als u het niet eens bent met de eis, kunt u verweer voeren. In de dagvaarding kunt u bij de aanzeggingen lezen of u dit persoonlijk mag doen of dat u hier een advocaat voor moet inschakelen. Als u persoonlijk verweer mag voeren, kunt u dit mondeling ter zitting doen. De rechter stelt het echter op prijs als u dit schriftelijk doet. Dit is voor u ook verstandiger, omdat u beter kunt nadenken over uw standpunten. Zorg ervoor dat u uw verweer uiterlijk een dag voor de zitting bij de rechtbank laat bezorgen! Een rechtzaak is kostbaar en het is daarom in vrijwel alle gevallen verstandig om juridisch advies in te winnen. Dit kan bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, bij een advocaat of een andere juridische adviseur.

Indien u niet reageert, zal de rechter onze opdrachtgever in vrijwel alle gevallen in het gelijk stellen. U wordt dan bij verstek veroordeeld.