- Over ons - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Op last van de rechter dient uw woning ter beschikking te worden gesteld aan de eigenaar ervan. In het exploot dat u van de gerechtsdeurwaarder hebt ontvangen, kunt u lezen tot welke datum u in de gelegenheid bent gesteld dit zelf te doen. U dient uw woning leeg op te leveren en kunt de sleutels afgeven aan de gerechtsdeurwaarder.

Indien u uw woning niet zelf ontruimt, zal de gerechtsdeurwaarder dit doen. De enige taak van de gerechtsdeurwaarder is uw woning leeg op te leveren. Uw inboedel komt dus op straat te staan en kan beschadigd raken of worden gestolen. De gerechtsdeurwaarder is hier niet verantwoordelijk voor.

In bepaalde gevallen is de ontruiming te voorkomen. U dient daartoe direct contact met ons op te nemen.

BIJSLUITER ONTRUIMING

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft deze bijsluiter opgesteld, om in eenvoudige taal uitleg te geven over de Aanzegging tot onruiming. De bijsluiters zijn niet bedoeld ter vervanging van het exploot, maar als aanvulling op het exploot en de mondelinge toelichting door de deurwaarder.

 

Er is aan u een gerechtelijke woningontruiming aangezegd

You have been given a legal notice from the court to vacate your house

Sie haben eine Mitteilung über eine gerichtlich angeordnete Wohnungsräumung erhalten

Vous faites l’objet d’une expulsion judiciaire

Size mahkeme kararı ile evi boşaltmanız bildirildi

Omdat u niet hebt voldaan aan ons bevel, hebben wij beslag gelegd op de tegoeden op uw bankrekening(en). Uw bankinstelling heeft uw rekening(en) bevroren en is verplicht om aan ons mede te delen wat uw saldo is. Indien u een positief saldo hebt valt dit onder het beslag en zal dit aan ons worden overgemaakt. De kosten die de bank hiervoor rekent, komen voor uw rekening.

BIJSLUITER BANKBESLAG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft deze bijsluiter opgesteld, om in eenvoudige taal uitleg te geven over het bankbeslag. De bijsluiters zijn niet bedoeld ter vervanging van het exploot, maar als aanvulling op het exploot en de mondelinge toelichting door de deurwaarder.

 

Er is beslag op uw bankrekening gelegd

An attachment has been levied on your bank account

Ihr Konto wurde gepfändet

Saisie sur compte en banque

Banka hesabınız haczedildi

Omdat u niet hebt voldaan aan ons bevel, hebben wij beslag gelegd op uw inkomen of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht dit aan ons uit te betalen.

Zelf ontvangt u een verminderd bedrag, de beslagvrije voet. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van uw situatie maar bedraagt ongeveer 90% van de bijstandsnorm. Wij berekenen uw beslagvrije voet naar aanleiding van de informatie die u ons hebt gegeven. Hier kunt u zelf de berekening uitvoeren. Klopt onze berekening niet? Stuur dan een kopie van de berekening met bewijsstukken terug zodat wij de gegevens aan kunnen passen.

BIJSLUITER LOONBESLAG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft deze bijsluiter opgesteld, om in eenvoudige taal uitleg te geven over het loonbeslag. De bijsluiters zijn niet bedoeld ter vervanging van het exploot, maar als aanvulling op het exploot en de mondelinge toelichting door de deurwaarder.

 

Er is beslag gelegd op uw inkomen of uitkering

Your wages or benefits have been garnished

Ihr Lohn oder Ihre (Sozial-) Leistung wurde gepfändet

Saisie sur salaire ou allocations

Maaş veya ödeneğiniz haczedildi

Omdat u niet hebt voldaan aan ons bevel, hebben wij beslag gelegd op uw eigendommen. In het proces-verbaal dat u hebt ontvangen, staat omschreven welke spullen in beslag zijn genomen en op welke datum deze in het openbaar zullen worden verkocht.

U dient er rekening mee te houden dat er voor de verkoop aankondigingsbiljetten aan uw woning en bij uw gemeente worden opgehangen. Daarnaast wordt er een advertentie in een dagblad geplaatst. Deze kosten moeten door u worden betaald.

Om dit te voorkomen dient u alsnog aan het bevel te voldoen. Kunt u niet ineens betalen? In bepaalde gevallen is een betalingsregeling nog mogelijk. Neem daartoe contact met ons op.

BIJSLUITER BESLAG EIGENDOMMEN

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft deze bijsluiter opgesteld, om in eenvoudige taal uitleg te geven over het Beslag op auto / inboedel. De bijsluiters zijn niet bedoeld ter vervanging van het exploot, maar als aanvulling op het exploot en de mondelinge toelichting door de deurwaarder.

 

Er is beslag op auto/inboedel gelegd

Your furniture/car has been seized

Ihr Hausrat/Auto wurde gepfändet

Saisie de votre mobilier/voiture

Ev eşyanız/arabanız haczedildi

Onze opdrachtgever heeft ons verzocht om een executoriale titel ten uitvoer te brengen. Dit kan een uitspraak zijn van een rechter, maar ook bijvoorbeeld een dwangbevel of een notariële akte.

Wij hebben u bevel gedaan om aan de titel te voldoen. Dit bevel hebben wij u gedaan als openbaar ambtenaar en daarom 'in naam der Koningin'. Het is belangrijk om te beseffen dat wij als gerechtsdeurwaarder namens de overheid de plicht hebben om er voor te zorgen dat u het bevel nakomt. Indien u hier niet vrijwillig aan voldoet, zullen wij u hiertoe dwingen. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen door beslag te leggen op uw inkomsten of het verkopen van uw eigendommen. Bij huurvorderingen kan het ook zijn dat wij uw woning ontruimen. Hier zijn hoge kosten aan verbonden die bij u in rekening worden gebracht.

Het is dus van groot belang dat u volledig meewerkt! In bepaalde gevallen is een betalingsregeling mogelijk. Neem in ieder geval direct contact met ons op.

BIJSLUITER BETEKENING VONNIS

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft deze bijsluiter opgesteld, om in eenvoudige taal uitleg te geven over Betekening van een vonnis. De bijsluiters zijn niet bedoeld ter vervanging van het exploot, maar als aanvulling op het exploot en de mondelinge toelichting door de deurwaarder.

 

Er is aan U een vonnis betekend

A judgement has been served upon you

Ihnen wurde ein Urteil zugestellt

Un jugement vous est signifié

Size mahkeme kararı tebliğ edildi