- Payt, online platform voor debiteurenbeheer en minnelijk incassotraject werkt samen met Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders is partner van Payt, een online incassoplatform dat het minnelijke incassotraject volledig heeft geautomatiseerd. Via Payt heeft u op meerdere tijdstippen en verschillende manieren herinneringen ontvangen namens de partij waaraan u een betaling verschuldigd bent. Dit is het minnelijke incassotraject. Heeft u na dit traject de openstaande factuur niet betaald, dan wordt het minnelijke incassotraject opgevolgd door een gerechtelijk incassotraject. Het gerechtelijk incassotraject wordt door de deurwaarders van Groenendaal & Van Krijl uitgevoerd. Hoe dat werkt, leest u op onze website.

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders gelooft in de diensten van Payt en is om die reden een partnerschap aangegaan. Het innovatieve en gebruiksvriendelijke platform structureert het incassotraject en maakt het overzichtelijk. Bovendien stelt Payt crediteur en debiteur in staat om via het platform op ieder moment met elkaar in contact te treden over openstaande facturen. De deurwaarders van Groenendaal & Van Krijl kunnen zodoende op een gedegen manier van start met het gerechtelijk incassotraject. 

logo payt