- Sommatie exploot - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Reageert een debiteur niet op uw aanmaanbrieven? Zijn er grote belangen in het spel? Wilt u er zeker van zijn dat u er alles aan gedaan hebt om te laten zien dat het ernst is? Denk dan aan een sommatie exploot.

Een gerechtsdeurwaarder bezoekt uw debiteur en sommeert hem persoonlijk om binnen twee dagen (of korter als gewenst) alsnog tot betaling van het verschuldigde over te gaan. Van dit bezoek wordt een akte opgemaakt wat in rechte dwingend bewijs inhoudt. Uit ervaring weten wij dat een sommatie exploot vaak een effectief middel is om alsnog snel betaling te krijgen, de druk is vele malen hoger dan een enkele brief. Bovendien kan de gerechtsdeurwaarder zich al een beeld vormen over de verhaalspositie van uw debiteur.

Betaalt uw debiteur ondanks het sommatie exploot nog steeds niet? Doordat u de moeite hebt gedaan een gerechtsdeurwaarder in te schakelen kunt u in rechte aantonen alles gedaan te hebben wat er van u mag worden verwacht om de zaak buiten de rechter om op te lossen.