- Bewijslevering - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

"Bewijs het maar!"

Als u uw standpunt hard wilt maken, zult u haar moeten bewijzen; een lastige klus. De gerechtsdeurwaarder kan u hierbij helpen, door de feiten vast te leggen in een proces-verbaal van constatering. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de staat van een woning, een verkeerd geplaatste erfafscheiding, schade aan uw auto of hinder en geluidsoverlast. Van eigenlijk alles wat kan worden beschreven, kunnen wij een proces-verbaal opmaken. In dit proces-verbaal beschrijft de gerechtsdeurwaarder wat hij heeft geconstateerd. Nu het gaat om een authentieke akte, levert de inhoud ervan dwingend bewijs op in een eventuele gerechtelijke procedure.