- Betekenen brief - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Bij een belangrijke brief is het van groot belang dat deze de geadresseerde tijdig bereikt. Als deze ontkent de brief te hebben ontvangen, is het aan u om te bewijzen dat dit wél het geval is. De gevolgen van bijvoorbeeld een niet of te laat ontvangen opzegging kunnen ernstig zijn.

Als u een belangrijke brief hebt waarvan zeker moet zijn dat deze de geadresseerde tijdig bereikt, kunt u ons inschakelen om de brief te laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Stuurt u de brief per aangetekende post dan kan de ontvanger weigeren deze in ontvangst te nemen. Als wij de brief betekenen heeft dit geen zin en hebt u dwingend bewijs van bezorging in handen. Wel zo'n veilige gedachte.