- Actualiteiten - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders is partner van Payt, een online incassoplatform dat het minnelijke incassotraject volledig heeft geautomatiseerd. Via Payt heeft u op meerdere tijdstippen en verschillende manieren herinneringen ontvangen namens de partij waaraan u een betaling verschuldigd bent. Dit is het minnelijke incassotraject. Heeft u na dit traject de openstaande factuur niet betaald, dan wordt het minnelijke incassotraject opgevolgd door een gerechtelijk incassotraject. Het gerechtelijk incassotraject wordt door de deurwaarders van Groenendaal & Van Krijl uitgevoerd. Hoe dat werkt, leest u op onze website.

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders gelooft in de diensten van Payt en is om die reden een partnerschap aangegaan. Het innovatieve en gebruiksvriendelijke platform structureert het incassotraject en maakt het overzichtelijk. Bovendien stelt Payt crediteur en debiteur in staat om via het platform op ieder moment met elkaar in contact te treden over openstaande facturen. De deurwaarders van Groenendaal & Van Krijl kunnen zodoende op een gedegen manier van start met het gerechtelijk incassotraject. 

logo payt 

 

In de periode van 5 juni 2015 tot en met 28 juni 2015 vindt in het Kruithuis van ’s-Hertogenbosch het bezienswaardige evenement ‘’Er hangt iets in de lucht’’ plaats. 

Lees meer...

In de uitspraak van 16 januari 2015 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam in kort geding geoordeeld dat een taxi (vooralsnog) niet valt onder de ‘gereedschappen van ambachtslieden en werklieden, tot hun persoonlijk bedrijf behorende’ als bedoeld in artikel 447 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna te noemen: Rv).  

Lees meer...

Op 5 maart 2014 heeft de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch een uitspraak gewezen over de absolute competentie van de rechtbank. Voor de vraag welke rechter absoluut bevoegd was van het geschil kennis te nemen heeft de rechtbank een blik geworpen op de objectieve en subjectieve cumulatie van vorderingen.

Lees meer...

Een aantal jaar geleden kwam in het nieuws dat rechters vonnis hadden gewezen waarbij de dagvaarding was gedaan door iemand die zich had voorgedaan als gerechtsdeurwaarder. Het is strafbaar om je voor te doen als gerechtsdeurwaarder als je dat niet bent.

Lees meer...