- Gerechtelijke incasso - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Wanneer er in de minnelijke fase geen betaling volgt, zit er maar één ding op: naar de rechter.

Door de aard van onze praktijk hebben we een grote ervaring in gerechtelijke incassogeschillen en deze ervaring delen we graag met u. Onze juristen begeleiden u gedurende het gehele proces in woord en geschrift: van de correspondentie met de wederpartij, het opstellen van de dagvaarding en processtukken, het getuigenverhoor en zittingen tot en met de onderhandelingen en het uitvoeren van een vonnis. En dat voor zeer gunstige tarieven. In incassozaken waarbij wij in de voor- en nafase worden betrokken, rekenen we voor onze dienstverlening het geldend liquidatietarief. Dat betekent dat indien u uw wederpartij betaalt, u niet met extra kosten komt te zitten. Bij complexe zaken hanteren we voor onze juristen een honorarium van € 130,00 per uur exclusief 6% kantoorkosten.