- Over ons - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Bij een belangrijke brief is het van groot belang dat deze de geadresseerde tijdig bereikt. Als deze ontkent de brief te hebben ontvangen, is het aan u om te bewijzen dat dit wél het geval is. De gevolgen van bijvoorbeeld een niet of te laat ontvangen opzegging kunnen ernstig zijn.

Als u een belangrijke brief hebt waarvan zeker moet zijn dat deze de geadresseerde tijdig bereikt, kunt u ons inschakelen om de brief te laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Stuurt u de brief per aangetekende post dan kan de ontvanger weigeren deze in ontvangst te nemen. Als wij de brief betekenen heeft dit geen zin en hebt u dwingend bewijs van bezorging in handen. Wel zo'n veilige gedachte.

"Bewijs het maar!"

Als u uw standpunt hard wilt maken, zult u haar moeten bewijzen; een lastige klus. De gerechtsdeurwaarder kan u hierbij helpen, door de feiten vast te leggen in een proces-verbaal van constatering. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de staat van een woning, een verkeerd geplaatste erfafscheiding, schade aan uw auto of hinder en geluidsoverlast. Van eigenlijk alles wat kan worden beschreven, kunnen wij een proces-verbaal opmaken. In dit proces-verbaal beschrijft de gerechtsdeurwaarder wat hij heeft geconstateerd. Nu het gaat om een authentieke akte, levert de inhoud ervan dwingend bewijs op in een eventuele gerechtelijke procedure.

Reageert een debiteur niet op uw aanmaanbrieven? Zijn er grote belangen in het spel? Wilt u er zeker van zijn dat u er alles aan gedaan hebt om te laten zien dat het ernst is? Denk dan aan een sommatie exploot.

Een gerechtsdeurwaarder bezoekt uw debiteur en sommeert hem persoonlijk om binnen twee dagen (of korter als gewenst) alsnog tot betaling van het verschuldigde over te gaan. Van dit bezoek wordt een akte opgemaakt wat in rechte dwingend bewijs inhoudt. Uit ervaring weten wij dat een sommatie exploot vaak een effectief middel is om alsnog snel betaling te krijgen, de druk is vele malen hoger dan een enkele brief. Bovendien kan de gerechtsdeurwaarder zich al een beeld vormen over de verhaalspositie van uw debiteur.

Betaalt uw debiteur ondanks het sommatie exploot nog steeds niet? Doordat u de moeite hebt gedaan een gerechtsdeurwaarder in te schakelen kunt u in rechte aantonen alles gedaan te hebben wat er van u mag worden verwacht om de zaak buiten de rechter om op te lossen.

Een incassobureau en de gerechtsdeurwaarder zijn elkaars verlengstuk. Wij hebben dan ook al vele jaren vaste samenwerkingsverbanden met enkele van de meest gerenommeerde incassobureaus van Nederland voor wie wij de ambtshandelingen verrichten of de gerechtelijke procedures voeren.

Wat wij u bieden:

  • Snelheid: achterstanden in dossierbehandeling worden zoveel als mogelijk voorkomen;
  • Zorgvuldige inhoudelijke dossierbehandeling: onze dossierbehandelaars hebben een ruime ervaring en denken pro-actief met u mee om uw vorderingen efficiënt te innen;
  • Optimale communicatie: naast direct persoonlijk contact, kunnen onze opdrachtgevers online de ontwikkelingen in hun dossiers volgen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
  • Voor grotere opdrachtgevers (> 2.000 exploten op jaarbasis) kunnen wij nog verder gaan en stellen wij een volwaardig team samen dat uitsluitend met de behandeling van uw zaken bezig is. Binnen onze beveiligde ICT-omgeving kan een real-time verbinding worden gemaakt met uw systeem zodat er geen tijd verloren gaat.

Als één van de weinige gerechtsdeurwaarderskantoren van Nederland zien wij de ambtsopdrachten vanuit de advocatuur als onze core business. Daarbij geloven we in samenwerking en houden we van directe lijntjes en persoonlijk contact. Voortdurend zijn we samen met onze opdrachtgevende advocaten bezig die samenwerking en het proces te optimaliseren.

Verder gaan dan onze traditionele ambtelijke taak is daarbij ons credo!

Wij verrichten onze ambtshandelingen in heel Nederland. Door de grootte van ons kantoor kunnen wij deze opdrachten snel uitvoeren: wij garanderen de uitvoering van uw opdracht binnen de standaardtermijn van vijf dagen. Wanneer er echter direct actie moet worden ondernomen staan wij ook voor u klaar en kunnen wij u nog diezelfde dag van dienst zijn.

Direct nadat uw opdracht is verricht, ontvangt u desgewenst per email een scan van het betekende exploot. Uiterlijk drie dagen nadien ontvangt u de originele stukken alsmede de eindafrekening.

Spoedopdrachten kunt u vooraf aanmelden op telefoonnummer 024-3236024.