- Over ons - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Als maatschappelijk en sociaal betrokken onderneming, richt G&VK haar activiteiten op het toevoegen van waarde aan economische prestaties, een beter milieu en aan het welzijn van haar medewerkers en van de samenleving als geheel. Deze drie thema’s – die zijn verankerd in al onze bedrijfsprocessen – worden bij iedere bedrijfsbeslissing steeds opnieuw zorgvuldig en gebalanceerd afgewogen.

Onze visie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen uit zich in de volgende onderwerpen:

Interne organisatie

Goed werkgeverschap

Wij hechten waarde aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers.

Zo investeren wij in de ontwikkeling van onze medewerkers door hen de mogelijkheid te bieden werkgerelateerde opleidingen en cursussen te volgen. Het personeelsbeleid is ingericht volgens de richtlijnen van de Arbo regelgeving; de hoge ergonomische kwaliteit van de werkplekken is daar een voorbeeld van. Wij bieden onze medewerkers een duurzame en veilige werkomgeving aan. Bij onderwerpen als agressie en geweld wordt daarbij uitgebreid stilgestaan in een voor iedere medewerker vrij toegankelijk beleidsprotocol dat zich richt op preventie, beheersing en nazorg.

(Her)gebruik  van middelen

Wij hechten waarde aan een zorgvuldige omgang met grondstoffen en afval.

Door een gescheiden inzameling van papier- en plasticafval (zodat hergebruik van grondstoffen via recycling wordt bevorderd) en een beheerst en zuinig gebruik van diverse middelen zetten wij ons in voor een beter milieu. Zo worden kopieerapparaten/pc’s volledig uitgeschakeld na werktijd en in de weekenden, worden ongebruikte ruimtes niet verlicht of verwarmd en wordt dubbelzijdig printen zoveel mogelijk gestimuleerd. Het wagenpark van ons kantoor bestaat voornamelijk uit energiezuinige voertuigen met – voor de elektrische en hybride voertuigen – beschikbare laadpalen. De routes die wij rijden worden voortdurend geoptimaliseerd waardoor het aantal te rijden kilometers zoveel mogelijk wordt beperkt. Verder werken wij met enkele vaste kantoren voor het geval een enkele ambtshandeling in een uithoek van het land moet worden uitgevoerd.

Externe organisatie

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij hechten waarde aan een actieve ondersteuning van uiteenlopende maatschappelijke activiteiten.

Ons bedrijf ondersteunt diverse goede doelen en verenigingen. Zo zijn we al jaren vaste sponsor van het Ronald McDonald Kinderfonds dat zich inzet voor zieke of gehandicapte kinderen en hun families. Ook leveren wij een financiële bijdrage aan twee voetbalclubs. Sport wordt door ons gezien als een belangrijk deel van het leven. Het uitoefenen van een sport draagt immers bij aan het welzijn van mensen en het heeft een sterk verbindende werking.

Eerlijk zaken doen

Wij hechten waarde aan integriteit en onafhankelijkheid.

Als gerechtsdeurwaarderskantoor aanvaarden wij geen opdrachten van partijen die onze onafhankelijkheid en integriteit kunnen schaden. Met dergelijke partijen vormen wij geen relatie. Ook worden er door ons bij iedere uitbesteding van (delen van) een opdracht aan een derde voorafgaand schriftelijke afspraken gemaakt over de omvang en de uitvoering van de werkzaamheden door die derde, en over de integere en onafhankelijke uitvoering van die werkzaamheden. 

Onze algemene voorwaarden kunt u hier vinden. Wilt u een schriftelijk exemplaar ontvangen, dan zenden wij u deze op verzoek natuurlijk gratis toe.

Wij willen een transparante organisatie zijn die op een respectvolle wijze het ambt van gerechtsdeurwaarder beoefent. We houden niet van spelletjes, maar voegen de daad bij het woord.

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders wil:

  • haar doelen bereiken door te werken op een laagdrempelige en plezierige wijze. Vragen kunnen te allen tijde worden gesteld en zullen snel en adequaat worden beantwoord. We gaan op respectvolle wijze om met onze opdrachtgevers en medewerkers, maar ook met schuldenaren. Het grootste compliment dat wij kunnen krijgen, is een dossier sluiten waarbij opdrachtgever en schuldenaar nog jaren zaken blijven doen. Met elkaar en met ons.
  • dat alle dossiers worden behandeld door vakinhoudelijk en kundige medewerkers, zodat onze opdrachtgever er op kan kan vertrouwen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de heersende wet- en regelgeving. We willen op efficiënte wijze het incasso- en executietraject doorlopen zodat er snel duidelijkheid is. Onze medewerkers worden voortdurend opgeleid zodat de kennis actueel is en bij ons wordt ambitie beloond.

Eerlijk zaken doen. Het is onze overtuiging dat alleen op deze wijze de vorderingen van onze opdrachtgevers op de meest effectieve en renderende manier kunnen worden behandeld.

Met tijdswinst een voorspong, met kennis beslagen ten ijs

Alle mooie 'no cure no pay' beloften ten spijt: het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder of incassobureau kan kosten met zich meebrengen. Een uitleg over deze kosten en onze tarieven vindt u hier: 

Tarieven 2023

algemene voorwaarden

 

Wel zo helder. Daar houden wij van.

Groenendaal & Van Krijl gerechtsdeurwaarders werkt vanuit haar kantoren in Nijmegen (sinds 1978) en Lelystad (sinds 2012) met acht (tgv.)gerechtsdeurwaarders, vier juristen en ruim twintig medewerkers aan haar rechtshandhavende taak. Het middelgrote kantoor combineert de slagkracht van de grote kantoren om grote hoeveelheden werk snel te kunnen verrichten, met de flexibiliteit en het directe en persoonlijke contact van de kleinere kantoren: het beste uit twee werelden!

Voor een dienstverlenend kantoor, zijn haar medewerkers het belangrijkst. Hier zorgt ze dan ook goed voor! Door een personeelsbeleid waarbij iedereen wordt uitgedaagd zichzelf blijvend te ontwikkelen, is het verloop minimaal. De meerderheid van haar medewerkers is er dan ook al meer dan tien jaar werkzaam waardoor ze beschikt over een schat aan kennis en ervaring. Dit team is aangevuld met jonge, hoogopgeleide en aanstekelijk enthousiaste collega's: een fijne combinatie!

Het kantoor is in handen van Willy Groenendaal en Peter van Krijl die samen de directie vormen. Ze hebben als gerechtsdeurwaarders beiden standplaats in Nijmegen.