- Over ons - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

'belofte maakt schuld'

Soms is het nodig om een betalingsregeling aan te gaan. Het zal echter niet de eerste keer zijn dat de regeling niet wordt nagekomen. Gevolg: opnieuw bent u er veel tijd aan kwijt. Het risico is daarbij dat de vermogenspositie van de debiteur dusdanig is verslechterd, dat de vordering in het geheel niet meer te innen is. Een goedbedoelde regeling wordt zo een last op uw schouders.

U kunt uw afbetalingsregelingen via ons kantoor laten lopen. Wij sluiten met uw debiteur een schriftelijke overeenkomst, waarin de termijnen staan beschreven en monitoren het nakomen ervan. Vergeet uw debiteur een betaling te verrichten, dan zullen wij hem direct aan onze afspraak herinneren. Onze moderne incassosystemen zijn hier speciaal op ingericht. Ook wordt de overeenkomst zo opgesteld, dat de gerechtelijke fase bij herhaald verzuim snel en zonder procesrisico gevoerd kan worden. Natuurlijk worden de door ons ontvangen bedragen tijdig aan u overgemaakt.

Zo hoeft u er niet meer naar om te kijken.

Bij mediation wordt uw conflict op een constructieve manier aangepakt: samen met alle partijen proberen wij te voorkomen dat het probleem verergert en opgelost kan worden voordat de rechter ingeschakeld wordt.

Na een intake, benaderen wij alle partijen voor een telefonische kennismaking. Daarna zullen stukken door ons worden bestudeerd en houden we een consultatieronde. Afhankelijk van de stand van zaken zullen wij zelf een conceptovereenkomst opstellen of zullen we een hoorzitting inplannen.

Als mediator brengen wij de partijen rond de tafel en bemiddelen wij onpartijdig en onafhankelijk. Na afloop van het traject, wordt de oplossing vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze is bindend voor alle partijen.

Uw voordelen:

 • snelle, efficiënte en informele procedure
 • besparing van kosten
 • deskundige begeleiding
 • partijen komen er samen uit, relaties raken niet verder beschadigd
 • verder kijken dan de enkele juridische waarheid
 • afspraken zijn bindend en rechtens afdwingbaar

Voor verhuurders van woningen of bedrijfsruimten hebben wij een team samengesteld dat zich enkel bezighoudt met het huurrecht. Naast langdurige samenwerkingsverbanden met enkele grote woningbouwcorporaties werken wij voor commerciële verhuurders, makelaars en incidentele verhuurders.

Een voorbeeld van de diensten:

 • opstellen of controleren van uw huurovereenkomst voor u eraan vast zit
 • debiteurenbeheer van woningbouwcorporaties en het verbeteren of beëindigen van de relatie met 'slepers';
 • opzeggen van huurovereenkomsten
 • gerechtelijke ontbindingsprocedures
 • gerechtelijk constateren van overlast of (afwezigheid van) gebreken
 • ontruimen kraakpanden

Wanneer u er niet uit komt, zit er maar één ding op: naar de rechter.

In procedures voor de kantonrechter, kunnen wij u daarbij helpen! De kantonrechter beslist (grofweg) in alle zaken met een geldelijk belang tot € 25.000,00. Daarnaast kunnen zaken waarbij u als consument iets gekocht hebt of een krediet tot € 40.000,00 bent aangegaan voor de kantonrechter worden gebracht. Tenslotte behandelt de kantonrechter alle huurzaken. Hoewel arbeidszaken ook tot de kantonrechter behoren, worden deze niet door ons kantoor gevoerd.

Onze juristen nemen uw zorgen van u over en begeleiden u gedurende het gehele gerechtelijke traject: van de correspondentie met de wederpartij, het opstellen van de dagvaarding en processtukken, het getuigenverhoor en zittingen tot en met de onderhandelingen en het uitvoeren van een vonnis. En dat voor zeer gunstige tarieven.

Kan uw zaak niet voor de kantonrechter worden gebracht? We hebben een ruim netwerk aan bevriende advocaten aan wie we u graag doorverwijzen.

De juristen van Groenendaal & Van Krijl begeleiden en adviseren u in woord en geschrift, in elke fase van het juridisch proces! Dit doen wij effectief, zonder het onnodig ingewikkeld te maken. Door tijdswinst een voorsprong, met kennis beslagen ten ijs.

Bel nog vandaag voor een afspaak. Een greep uit de mogelijkheden:

 • Voeren of begeleiden van juridische onderhandelingen, in persoon of via de telefoon
 • Opstellen of controleren van contracten voordat u eraan vast zit
 • Advies over bedrijfsvoering of het gebruik van algemene voorwaarden
 • Uitleg over en advies in verbintenissenrecht