- Over ons - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Efficiëntie is alles waar het om draait. Bij Groenendaal & Van Krijl weten we dit en halen we door volhardendheid en snel te schakelen meer rendement uit uw debiteurenportefeuille.

Wat wij u bieden:

  • Gratis juridisch advies met directe lijnen.
  • Snelheid: achterstanden in dossierbehandeling worden zoveel als mogelijk voorkomen.
  • Zorgvuldige inhoudelijke dossierbehandeling: onze dossierbehandelaars hebben een ruime ervaring en denken pro-actief met u mee om uw vorderingen efficiënt te innen.
  • Optimale communicatie: naast direct persoonlijk contact, kunnen onze opdrachtgevers online de ontwikkelingen in hun dossiers volgen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
  • Slagvaardigheid: vorderingen die vandaag worden ontvangen, worden vandaag behandeld.
  • Voor grotere opdrachtgevers (> 2.000 exploten op jaarbasis) kunnen wij nog verder gaan en stellen wij een volwaardig team samen dat uitsluitend met de behandeling van uw zaken bezig is. Binnen onze beveiligde ICT-omgeving kan een real-time verbinding worden gemaakt met uw systeem zodat er geen tijd verloren gaat.
  • Flexibiliteit: wij werken niet met vaste contracten of modellen maar passen onze werkwijze aan op uw wensen.

'Wie het kleine niet eert...'

Een rekening moet betaald worden, of deze nu groot is of klein. Ook bij kleine vorderingen bent u bij ons aan het juiste adres. Voor het kostenrisico hoeft u het niet te laten: juist bij kleinere vorderingen werkt het vaak zeer efficiënt om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Juist bij kleinere bedragen is deze efficiëntie van groot belang.

Lukt het ons niet om de debiteur tot betalen te bewegen, dan kunnen wij namens u naar de rechter gaan. Uiteraard gebeurt dit pas nadat de haalbaarheid uitgebreid met u is besproken. Opnieuw geldt dat ook kleine vorderingen betaald moeten worden, en gelukkig denkt de kantonrechter daar net zo over.

Soms is het niet voldoende om uw debiteur schriftelijk of telefonisch te benaderen. Als de belangen wat groter zijn, kan het verstandig zijn om uw klant door ons op het woon- of zaakadres te laten bezoeken. Het is zo direct duidelijk dat het u ernst is. Uw debiteur kan worden aangesproken op zijn of haar gedrag, er kunnen direct afspraken gemaakt worden en er kan een inschatting worden gemaakt van de verhaalspositie.

Wanneer er in de minnelijke fase geen betaling volgt, zit er maar één ding op: naar de rechter.

Door de aard van onze praktijk hebben we een grote ervaring in gerechtelijke incassogeschillen en deze ervaring delen we graag met u. Onze juristen begeleiden u gedurende het gehele proces in woord en geschrift: van de correspondentie met de wederpartij, het opstellen van de dagvaarding en processtukken, het getuigenverhoor en zittingen tot en met de onderhandelingen en het uitvoeren van een vonnis. En dat voor zeer gunstige tarieven. In incassozaken waarbij wij in de voor- en nafase worden betrokken, rekenen we voor onze dienstverlening het geldend liquidatietarief. Dat betekent dat indien u uw wederpartij betaalt, u niet met extra kosten komt te zitten. Bij complexe zaken hanteren we voor onze juristen een honorarium van € 130,00 per uur exclusief 6% kantoorkosten.

'Ieder z'n specialiteit'

Uw openstaande vorderingen kunnen door ons worden gepland. U hoeft daarbij niet te vrezen voor beschadiging van uw relatie: wij vinden het van groot belang op respectvolle wijze met alle partijen om te gaan.

Tijdens de incassofase zullen wij uw debiteur zowel schriftelijk als telefonisch benaderen om de openstaande vordering te betalen. Naast de hoofdsom, brengen wij de debiteur rente en incassokosten in rekening. Dit is het honorarium dat wij rekenen voor onze werkzaamheden. Wij werken niet met verborgen kosten, maar hanteren hiervoor uitsluitend de geldende tarieven. Bij een geslaagde incasso ontvangt u van ons de hoofdsom vermeerderd met het bedrag aan ontvangen rente.

Indien nodig staan onze juristen u bij om u te adviseren en het verweer van de debiteur te behandelen. Omdat zij dagelijks bezig zijn met het behandelen van incassogeschillen, herkennen zij de verhalen en voelen zij snel aan of een vordering te innen is.

In de meeste gevallen rekenen wij hiervoor overigens geen extra kosten. Indien uw zaak dermate complex is dat er meer tijd mee gemoeid is, brengen wij voor de uren van onze juristen een zeer concurrerend en transparant uurtarief in rekening. Uiteraard gebeurt dit enkel in goed overleg met u. Zo weet u waar u aan toe bent!