Voor het Tijdschrift voor de procespraktijk schreef onze jurist en tk-gerechtsdeurwaarder mr. Sjef van der Putten het artikel 'Beroepsaansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder' (TvPP, 2014, p. 139 ev). In dit uitgebreide artikel schets hij de rechtsverhouding tussen de gerechtsdeurwaarder en zijn opdrachtgever, de grondslag voor aansprakelijkheid alsmede de gevolgen ervan. Hij concludeert dat er tussen de gerechtsdeurwaarder en zijn opdrachtgever sprake is van een civielrechtelijke aansprakelijkheid, ook bij het uitoefenen van ambtelijke taken. Hij beveelt aan de overeenkomst tot ambtelijke dienstverlening te codificeren in de Gerechtsdeurwaarderswet. Verder beveelt hij aan dat de KBvG in haar kwaliteitsnormen een minimumbedrag noemt waar de gerechtsdeurwaarder zich voor moet verzekeren en als best practice voorschrijft dat de gerechtsdeurwaarder zich jegens zijn opdrachtgever voor verdergaande aansprakelijkheid moet exonereren.

Klik hier voor de volledige publicatie.